นักแสดง-พิธีกร
นัตยา ทองเสน
นัตยา ทองเสน
ประวัติส่วนตัว :
นัตยา ทองเสน
ผลงาน :

ผลงานล่าสุด : 

           

ผลงานที่ผ่านมา :

            รายการ The Face Thailand Season 3 / ละครดอกแก้วกาหลง 

Top