วันช่วยได้ : จุ๋มลุยเอง
เสียงสะอื้น ในห้องเช่า
วันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองวันนี้ ไปดูความลำบากของอดีตผู้ช่วยพยาบาล ที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ถูกเลิกจ้าง สามีคู่ชีวิตก็มาประสบอุบัติเหตุ ถูกเลิกจ้างเช่นเดียวกัน ไร้งาน ขาดเงินทั้งคู่ บ้านที่อยู่ก็ไม่มีเงินจะจ่าย

วันทองไม่สองใจ
Top