เที่ยงร้องทุกข์
น้ำบาดาลแดงขุ่น ใช้ไม่ได้ กว่า 3 เดือนแล้ว
พื้นที่นี้ไม่ไกลจากกรุงเทพ แต่ยังเจอปัญหาน้ำขุ่นจนใช้งานไม่ได้ ติดตามได้ใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับพี่จั๊ด ธีมะ

วันทองไม่สองใจ
Top