เที่ยงร้องทุกข์
บ่อน้ำสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน เน่าเหม็น เต็มไปด้วยเศษขยะ
ชาวบ้านกว่า 2 พันคน จาก 3 หมู่บ้าน เดือดร้อนหนักกว่า 10 ปี จากปัญหาน้ำประปาเน่าเหม็น ฝุ่นตะกอนเพียบ ..ติดตามได้ใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับพี่จั๊ด ธีมะ

วันทองไม่สองใจ
Top