เที่ยงร้องทุกข์
น้ำเค็มรุกหนัก ชาวสวนขาดน้ำวอนรัฐช่วยเหลือด่วน
ชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็ม ต้องการน้ำจืดปริมาณมากก่อนผลผลิตจะเสียหาย ..ติดตามได้ใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับพี่จั๊ด ธีมะ

วันทองไม่สองใจ
Top