วันช่วยได้ : จุ๋มลุยเอง
เตรียมความพร้อม ฉีดวัคซีนฟรี ไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยง
วันช่วยได้ กับจุ๋มลุยเองวันนี้ เป็นความทุกข์ของประชาชน ที่กลัวโรคภัยไข้เจ็บสารพัด ที่ทำให้สภาพชีวิตเปลี่ยนไป ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้จัดโครงการเชิงรุกเพื่อประชาชน จะเป็นอย่างไร...

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top