เที่ยงร้องทุกข์
คัดค้านโรงงานรีไซเคิล ห่างคลองแค่ 7 เมตร
พูดถึงรีไซเคิล จริงๆ แล้วเป็นเรื่องดี แต่พอพูดถึงโรงงานรีไซเคิล ชาวบ้านกลับไม่อยากให้มาตั้งในพื้นที่ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ไปติดตามได้ในช่วงเที่ยงร้องทุกข์ กับพี่จั๊ด ธีมะ

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top