จั๊ด ซัดทุกความจริง
จับตา "ความสัมพันธ์" นักการเมือง หลังโหวตอภิปราย
หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นักการเมืองหลายรายโหวตตามมติพรรค และบางคนไม่โหวตตามมติพรรค แล้วความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร สำหรับนักการเมืองที่โหวตเห็นต่างจากมติ...

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top