วันช่วยได้ : จุ๋มลุยเอง
"โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า"พลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย
วันช่วยได้กับจุ๋มลุยเอง วันนี้พาไปที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ไปดูภาพสะท้อนความเป็นอยู่ในโรงพยาบาล ที่ต้องแบกรับภาระมากมาย ไหนจะค่าไฟ ไหนจะพื้นที่จำกัดรองรับคนป่วยทั้งอำเภอ ไหนจะเตียงผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยอีก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของโครงการไฟจากฟ้า เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ชวนคุณผู้ชม ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ระยะยาวด้วยกัน...

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top