จั๊ด ซัดทุกความจริง
เจาะวินัยตำรวจ...ว่าด้วยเรื่องชู้สาว
จากประเด็นเรื่องเมียหลวงบุกถือใบทะเบียนสมรสไปที่งานแต่งของสามีตัวเองที่เป็นนายตำรวจ วันนี้จะมาเจาะวินัยตำรวจว่ามีองค์ประกอบในการพิจารณาใดบ้างที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว...

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top