เที่ยงร้องทุกข์
วอนเร่งแก้ไขบ่อน้ำบาดาลมีรสชาติกร่อย
ชาวบ้านใน จ.ราชบุรี ร้องเข้ามาว่าน้ำบาดาลในหมู่บ้านที่เพิ่งเจาะเสร็จกำลังมีปัญหา เพราะเอามาใช้ประโยชน์แทบไม่ได้ แล้วจะเสียงบทำไปทำไม ไปติดตามในช่วงเที่ยงร้องทุกข์ กับ พี่จั๊ด ธีมะ

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top