สติข่าว
"เราชนะ" ... ต้องคิดให้ครบรอบด้าน เพื่อชัยชนะของทุกคน
จากโครงการ เราชนะ ที่รอบนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มเปราะบาง คนที่ไม่มีสมาร์ตโฟนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 7 พันบาท แต่ก็พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียน รวมทั้งคนที่ได้เงินไปก่อนหน้านี้ ก็รีบใช้เงินเพราะกลัวถูกริบคืน จนไม่ทันได้คิดให้รอบคอบก่อนใช้จ่าย

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top