จั๊ด ซัดทุกความจริง
ทำไมช้า? เงินกู้ฟื้นเศรษฐกิจ 4 แสนล้าน เบิกจ่าย 30%
สภาพัฒน์ เปิดเผยว่า การใช้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท จากสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ ภาพรวมเบิกจ่ายได้แล้ว 55% เป็นการใช้เงินกู้ในส่วนของการเยียวยา ครบวงเงิน 5.5 แสนล้านบาท ส่วนวงเงินเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท เบิกจ่ายได้ประมาณ 30% ส่วนใหญ่นำไปใช้ในโครงการคนละครึ่ง แต่ในส่วนโครงการลงทุนเบิกจ่ายได้เพียง 10% ซึ่งถือว่าน้อยมาก

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top