เที่ยงร้องทุกข์
ติดตั้งอินเทอร์เน็ตมา 4 ปี ปีนี้ยังใช้ได้ไม่ครบ
ชาวบ้านบนดอยใน จ.น่านร้องทุกข์เข้ามาว่าโครงการเน็ตประชารัฐติดตั้งมา 4 ปี ตอนนี้ปี 2564 ยังใช้ได้ไม่ครบทุกจุด กระทบกับเด็กๆ ที่ต้องเรียนออนไลน์อย่างหนัก เรื่องราวจะเป็นอย่างไร

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top