วันช่วยได้ : จุ๋มลุยเอง
“โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วันช่วยได้ กับจุ๋มลุยเอง ไปดูอีก 1 ความทุกข์ของโรงพยาบาลบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่ในแต่ละวันใช้ไฟจากเครื่องซักผ้าจำนวนมาก เครื่องซักผ้าก็ทั้งเก่า และอายุการใช้งานนานมาก รอคอยผู้ใจบุญ ที่จะเข้าไปเติมเต็ม ในโครงการไฟจากฟ้า 77 จังหวัดทั่วประเทศ จะเป็นอย่างไร

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top