จั๊ด ซัดทุกความจริง
วัคซีนโควิด-19 ผลิตเพื่อรักษา หรือทำเงิน?
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลทางบวกต่อธุรกิจยาและวัคซีนอย่างไร ติดตามใน จั๊ด ซัดทุกความจริง...

ช่องวัน มีนา มาแน่
Top