จั๊ด ซัดทุกความจริง
เช็ก "สถานะการใช้งาน" โซลาร์เซลล์อมก๋อย 45 ล้าน
หลัง กอ.รมน. แถลงเปิดเอกสารโครงการโซลาร์เซลล์ 'อมก๋อย' มูลค่า 45 ล้าน ทำให้ความสงสัยในเรื่องราคาคลายลงไปบ้าง แต่ที่ยังค้างคาใจคือ ผลงานติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง และชาวบ้านได้ใช้งานจริงหรือไม่ ?

ซิตคอมช่องวัน 2021
Top