เที่ยงร้องทุกข์
อ่างเก็บน้ำเน่าเสีย ทำน้ำประปาไม่ได้ ต้องซื้อน้ำใช้เอง
ชาวบ้านร้องเรียนอ่างเก็บน้ำเน่าเสีย ผลิตน้ำประปาไม่ได้มากว่า 5 ปี จนต้องซื้อน้ำจากที่อื่นมาใช้ ติดตามใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับ จั๊ด ธีมะ
Top