เที่ยงร้องทุกข์
วอนตรวจสอบ รถบรรทุกน้ำหนักเกินทำถนนพัง
ตัวแทนผู้ประกอบการลานรับซื้อมันสำปะหลัง จ.ยโสธร ร้องเรียนกรณีรถบรรทุกนอกพื้นที่ บรรทุกน้ำหนักเกินจนถนนพังเสียหาย ติดตามใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับ จั๊ด ธีมะ

ซิตคอมช่องวัน 2021
Top