จั๊ด ซัดทุกความจริง
"ศักดิ์ศรี" นักการเมือง
ระหว่างสายสัมพันธ์พ้องเพื่อน หรือความถูกต้อง ที่ "นักการเมือง" ควรคำนึงถึง ...ชวนถอดบทเรียนจาก "สภาคองเกรส" ถึงคุณสมบัตินักการเมืองที่ประชาชนต้องการ ในจั๊ดซัดทุกความจริง
Top