จั๊ด ซัดทุกความจริง
ลดค่าเทอมคนละครึ่ง
ในช่วงสถานการณ์โควิด เด็กๆ หลายคนยังคงต้องอาศัยการเรียนผ่านออนไลน์ แต่ในเรื่องภาระของค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องจ่าย ยังคงเท่าเดิม มาตรการลดค่าเทอมคนละครึ่งในทางปฏิบัติจะสามารถทำได้จริงหรือไม่
Top