สติข่าว
รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
การเดินทางช่วงโควิด19 ระบาด ถ้าลดได้ควรลด แต่หากจำเป็นต้องเดินทาง และต้องใช้รถสาธารณะ ต้องเน้นย้ำให้ทุกคนระวังความเสี่ยงของโรคโควิด19 ต้องระวังอะไร และจะต้องปรับตัวอย่างไร...

ซิตคอมช่องวัน 2021
Top