วันช่วยได้ : จุ๋มลุยเอง
พระสงฆ์อยู่ยาก เมื่อโควิด-19 ระบาดหนัก
ปัญหาจากพิษโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคนในประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วย ซึ่งวันช่วยได้ กับจุ๋มลุยเองวันนี้ มีเสียงสะท้อนจากพระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบมาให้ชม ท่านจะทุกข์มากแค่ไหน
Top