เที่ยงร้องทุกข์
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านประจ่า ร้องถอนเงินไม่ได้
ชาวบ้านรวมตัวร้องเรียน ถอนเงินออมทรัพย์หมู่บ้านไม่ได้นานกว่า 10 ปีแล้ว มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ติดตามใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับ จั๊ด ธีมะ

ซิตคอมช่องวัน 2021
Top