วันช่วยได้ : จุ๋มลุยเอง
หลักประกันสร้างสรรค์ ท้องถิ่นสร้างเสริม
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งวันช่วยได้ กับจุ๋มลุยเองวันนี้ เรามีต้นแบบโครงการดีดี ที่เกิดจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการเชิงรุก ในการเข้าถึงครอบครัวของชุมชน เพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง

ซิตคอมช่องวัน 2021
Top