สติข่าว
ล็อกดาวน์ตัวเอง ลดเสี่ยงติดโควิด-19
ช่วงนี้หลายคนเดินทางกลับจากเทศกาลปีใหม่พร้อมเริ่มทำงานแล้ว แต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำและเตือนให้ทุกคนระวัง คือ การเสี่ยงรับเชื้อ-แพร่เชื้อโควิด 19 เพราะรอบนี้หลายคนไม่แสดงอาการ กว่าจะรู้ตัวอาจจะสายเกินไป

ซิตคอมช่องวัน 2021
Top