ล่า ตีแผ่ เค้นความจริง
พิษโควิด-19 ลอยแพแรงงานเมียนมา ?
กรณีแรงงานเมียนมาถูกปล่อยลอยแพ พื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ แม้แรงงานจะยืนยันว่าถูกนายจ้างนำมาปล่อยไว้ แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความจริงหรือไม่...
Top