จั๊ด ซัดทุกความจริง
ความเป็นมา "สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์"
ไขข้อสงสัย "สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์" หรือชื่อก่อนหน้านี้ที่คุ้นเคยคือ "สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" มีความเป็นมาอย่างไร และดูแลอะไรบ้าง...

ซิตคอมช่องวัน 2021
Top