จั๊ด ซัดทุกความจริง
รถแลกแจกแถม ใครได้ประโยชน์
หลังจากมีการประชุมผลศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็มีมติเห็นชอบให้โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาว กับโครงการ "รถแลกแจกแถม" ถ้าหากโครงการนี้ผ่านการพิจารณา ใครจะได้อะไรบ้าง...
Top