เที่ยงร้องทุกข์
กลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นขยะรบกวนชุมชน
เกิดกลิ่นเหม็นจนไม่ไหวจะทน ชาวบ้านจึงรวมตัวร้องเรียน ติดตามใน "เที่ยงร้องทุกข์"...
Top