เที่ยงร้องทุกข์
ชาวบ้านงง! ซ่อมถนน แต่ไม่ทำไหล่ทาง
อบต.มาสร้างถนนให้ ชาวบ้านดีใจ แต่ไม่วายมีคำถาม...ไหล่ทางหายไปไหน? ติดตามใน "เที่ยงร้องทุกข์" ...
Top