สติข่าว
เตือนแล้วนะ! อย่าดื่มเหล้าแก้หนาว เสี่ยงหลับไม่ตื่น
ความเชื่อเรื่องการดื่มเหล้าช่วยคลายหนาวในวันที่อากาศเย็น ๆ ถูกบอกต่อกันมาปากต่อปาก จริงๆ แล้วนี่คือหนึ่งในความเชื่อผิด ๆ และที่สำคัญยังก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ...
Top