จั๊ด ซัดทุกความจริง
พร้อมไหม เก็บภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานงาน มีการเร่งให้กรมสรรพสามิต เร่งศึกษาการจัดเก็บภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ผู้ประกอบการและประชาชนมีความพร้อมมากแค่ไหน และใครบ้างจะได้ประโยชน์...
Top