วันช่วยได้
ด.ญ.10 ขวบเรียนดี -ไร้บ้าน อาศัยหอฉันพระเก่าเป็นบ้าน
วันช่วยได้ วันนี้จะพาไปติดตามชีวิตของ 2 พ่อลูก ซึ่งเด็กหญิงอายุ 10 ปี เป็นเด็กที่เรียนดี แต่ยากจน ถึงขนาดที่ไม่มีบ้านอยู่ ปัจจุบันต้องไปอาศัยที่หอฉันภัตตาหารหลังเก่าของพระ เป็นที่นอน...
Top