เที่ยงร้องทุกข์
ขออนุญาตขุดดิน แต่แอบทำบ่อดูดทรายไปขาย
ชาวบ้านร้องทุกข์นายทุนและผู้มีอิทธิพล ขออนุญาตขุดดิน แต่แท้จริงทำบ่อดูดทรายทำชาวบ้านเดือดร้อน...
Top