เที่ยงร้องทุกข์
วอนขอถนนเข้าบ้าน รอมานาน 30 กว่าปีแล้ว
ถนนเข้าออกระยะทาง 600 เมตร แต่น้ำท่วมขังทุกปี นานกว่า 30 ปี ร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว แต่เรื่องเงียบ...
Top