เที่ยงร้องทุกข์
ชุมชนการเคหะฯ ศรีสะเกษ ฝนตกน้ำท่วมขังถนนทางเข้า
ชาวบ้านเคหะชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ต้องทนทุกข์ทรมาน ทุกครั้งที่เกิดฝนตก เป็นเพราะอะไร...
Top