ข่าวจริงยิ่งกว่าละคร
ครูประจานแช็ตเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ
โลกในโรงเรียนยุคนี้ มันไม่เหมือนยุคก่อนหน้านี้ คุณครู อาจารย์ บุคลากรรวมไปถึงผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตามให้ทันนะครับ โดยเฉพาะประเด็นการทำโทษ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ...
Top