จั๊ด ซัดทุกความจริง
คมคิด อดีตนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหาร
แนวคิดจาก อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี จากการรัฐประหาร ผู้ซึ่งได้รับฉายา ‘อัศวินขี่ม้าขาว’ ยามวิกฤตบ้านเมืองถึง 2 วาระ...
Top