จั๊ด ซัดทุกความจริง
ถ้านายกฯ ยุบสภา
หลังนายกฯ ยืนยันชัดเจน ว่าไม่ลาออกตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้อง แล้วจะมีแนวทางไหนบ้างที่พอเป็นไปได้
Top