สติข่าว
"แก๊สระเบิด" อันตรายใกล้ตัว อย่ามองข้าม
จากกรณีท่อส่งแก๊สในนิคมอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการเกิดระเบิดและไฟลุกไหม้ จนเกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันตรายนี้อย่ามองข้ามนะครับ และไม่ใช่ว่าจะเกิดเฉพาะกับโรงงานเท่านั้น บ้านเรือนเราๆ ท่านๆ ก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน...
Top