จั๊ด ซัดทุกความจริง
เปิดประชุมสภาฯ จะคุยอะไรกัน?
การที่รัฐบาลยอมให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ถือว่าตรงกับข้อเรียกร้องของคณะราษฎรที่ประกาศไว้ก่อนชุมนุมใหญ่ 14 ตุลาคม แต่เมื่อมีการเปิดประชุมแล้ว "วาระ" อะไรที่จะหยิบยกมาคุยกัน
Top