สติข่าว
ระวัง! เสพข่าวการเมืองมากไปจนเครียดไม่รู้ตัว
ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มีความแตกต่างในความคิด ความเชื่อ และการแสดงออกในแต่ละบุคคล และยังพบการถกเถียงและใช้ถ้อยคำรุนแรงต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ในปริมาณมาก อาจทำให้ประชาชนต้องเผชิญความเครียดที่มากขึ้น ดังนั้น การจัดการกับความเครียดที่อาจจะกระทบต่อสุขภาพของเราหรือคนใกล้ชิดต้องตรวจเช็ก และสังเกตอย่างไร ก่อนที่ร่างกายเราอาจจะไม่ไหว...
Top