จั๊ด ซัดทุกความจริง
เปิดสภาฯ วิสามัญ หาทางออกประเทศ
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน เห็นร่วมกัน เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อหาทางออกประเทศ...
Top