จั๊ด ซัดทุกความจริง
จาก 14 ตุลา 2516 ถึง คณะราษฎร 2563
เครือข่ายนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เรียกตัวเองว่า "คณะราษฎร 2563" เหมือนและต่างอย่างไรกับ "คณะราษฎร 2475" และมีบริบทเชื่อมโยง "14 ตุลา 2516" อย่างไร ติดตามได้ในจั๊ด ซัดทุกความจริง

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top