เที่ยงร้องทุกข์
ส่อทุจริต! เรียกเก็บหัวคิวงานขุดลอกแหล่งน้ำ 76 จังหวัด
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ใช้การจัดจ้างวิธีพิเศษ แบบตกลงจ้าง ซึ่งกลุ่มธรรมาภิบาลตั้งข้อสังเกตว่าเอื้อต่อการเรียกเก็บค่าหัวคิว...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top