เที่ยงร้องทุกข์
มินิบัสรับคนเกิน ละเมิดสิทธิผู้โดยสารซ้ำซ้อน
ปัญหารถตู้และมินิบัส แอบรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ถือเป็นปัญหาซ้ำๆ ที่ทำผู้โดยสารช้ำใจ...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top