วันช่วยได้
ย่าเสาหลักเลี้ยงสามีชรา -หลานเรียนดี
ปู่ย่า วัยชรา ต้องฝืนสังขารตัวเองออกไปรับจ้างทำไร่ทำนาหาเงินเลี้ยงตัวเอง และหลานสาวกำพร้าที่อยู่ในวัยเรียน โดยอาศัยพื้นที่ของหลวงที่กำลังจะเวนที่คืนเรื่องราวเป็นอย่างไร...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top