เที่ยงร้องทุกข์
ซ่อมแซมถนนลาดยาง แต่โปะปูน?
ชาวบ้านเดือดร้อน ถนนลาดยางปริแตก ซึ่ง อบต. ที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซม แต่วิธีซ่อมนั้นคาใจชาวบ้านเหลือเกิน...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top