สติข่าว
ลดเสี่ยง ลดอันตราย ลดตาย! "จุดตัดทางรถไฟ"
จากอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถทัวร์บุญกฐิน ทำให้มีคนตายและบาดเจ็บจำนวนมาก จุดเกิดเหตุคือจุดตัดทางรถไฟ ที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนั้น หากจะลดเสี่ยง ลดตาย...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top